1. Zdravo Gost!

  Že poznaš funkcijo foruma, ki se imenuje označevanje uporabnikov ali po angleško tagging? Če ne, pa omenjeno funkcijo verjetno poznaš iz Twitterja, kjer se najpogosteje uporablja.

  Zakaj se uporablja označevanje ali tagging? Predvsem zaradi hitrega obveščanja uporabnika (na email in preko sistema obveščanja na forumu) o odgovoru na njegovo sporočilo. Uporabnika se označi s preprosto uporabo znaka @, kateremu se doda uporabniško ime. Primer: @Platoon

  Prosim, da se omenjene funkcije poslužuješ v čim večji meri, saj omogoča učinkovitejšo komunikacijo!

  Odstrani obvestilo

Pomoč pri analizi podatkov z SPSS

Temo je v forumu 'Ankete/Raziskave' ustvaril uporabnik ina_a, 16 mar 2015.

 1. ina_a

  ina_a Guest

  Nudim pomoč pri izdelavi statističnih analiz s programom SPSS:

  - Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente).

  - Inferenčna statistika.

  - Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.).

  - Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA).

  - Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA)

  Pomagam tudi pri:

  - Oblikovanju anketnih vprašalnikov (spletnih anket) in drugih merskih inštrumentov (vprašanj za intervju,...),

  - oblikovanju hipotez in raziskovalnih vprašanj ter testiranju in

  - pisanju interpretacij pri posameznih analizah.

  Če potrebujete pomoč pri seminarski, diplomski ali drugi nalogi sem vam na voljo na naslovu: spss_pomoc@outlook.com